Alkuvoimainen Nainen

Alkuvoimainen Nainen on uuden ajan vaikuttajanainen.

Tämä kurssikokonaisuus on löytöretki naisen omaan, ainutlaatuiseen alkuvoimaisuuteen. Hyödynnämme universaaleja arkkityyppejä herättämään jokaisessa meissä olevia ikiaikaisia voimia.

 

1. Äiti – Suhde äitiin on suhde elämään
2. Kali – Varjoihin kätketty voima
3. Hieros Gamos – Feminiinin ja maskuliinin pyhä liitto
4. Afrodite – Rakkauden jumalatar
5. Tietäjänaisten Piiri

 

Viikonloput muodostavat yhä syvemmälle luotaavan matkan kohti alkuvoimaisuuden vapautumista. Johdatamme osallistujat rituaalien, meditaatioiden ja erilaisten harjoitusten avulla henkilökohtaiseen kokemukseen ja siitä nousevaan syvään ymmärrykseen omista voimavaroista – sekä siitä mitä on niiden esteenä. Metodeina käytämme myös mm konstallaatiotyskentelyä, hahmoterapiaa, tantrisia harjoituksia sekä shamaanimatkoja.

Järjestän kurssin yhdessä Kirsti Kuosmasen kanssa. Kirsti Kuosmanen on tantraohjaaja, näyttelijä, psykoterapeutti ja life coach, jolla on vuosien kokemus opettamisesta ja henkisen kasvun tiestä.

 

Äiti – Suhde äitiin on suhde elämään

Pyyteetön rakkaus, syli, hoivaaminen, nähdyksi tuleminen, juuret. Käsittelemme äiti-suhteen eksistentiaalista merkitystä, universaalia äitienergiaa, luontoäitiä.

Äiti-energia on voima jokaisessa naisessa, siitä huolimatta onko synnyttänyt lapsia vai ei. Kun parannamme omat haavamme ja pystymme ottamaan vastaan äidin rakkauden, pystymme ottamaan vastaan elämän. Pystymme rakastamaan ja kannattelemaan myötätuntoisesti sekä itseämme että muita sekä asettamaan terveet rajat.

Syvennymme henkilökohtaiseen äitisuhteeseen ja sen vaikutuksiin kiintymyssuhteissamme. Meille suomalaisille on tyypillistä ns. välttelevät kiintymyssuhteet ja läheisyyden pelko. Kosketuksen pelko. Hylätyksi tulemisen pelko. Ja valtava kaipuu tulla nähdyksi, kosketetuksi. Äitisuhde heijastuu kykyymme liikkua sulautumisen ja vapauden jatkuvassa vuorottelussa intiimeissä suhteissamme. Tutkimme minkälainen äiti-malli periytyy sukuolviesi ketjussa? Kun tulet tietoiseksi sukusi mallista, voit irtautua siitä mitä et enää halua kantaa ja yhdistyt siihen missä rakkaus virtaa.

 

Kali – Varjoihin kätketty voima

Kuinka paljon meitä rajoittaa tarve miellyttää muita?
Jotta pystymme todella sanomaan Kyllä, on opittava sanomaan Ei. Naisen vitaalisuus virtaa kun otamme käyttöömme varjoihin jääneet voimat.

Naisen elinvoimaisuutta ja energiaa on tukahdutettu vuosisatojen ajan. Saamalla yhteyden raivon ja vihan tunteisiin, purkamalla patoutumat ja antamalla elämän virrata lävitsemme juuri niin voimallisena ja väkevänä kuin se haluaa kauttamme ilmetä. Uskallamme tulla esiin piilosta ja elää itsemme kokoista ja näköistä elämää.

Positiivinen aggressio antaa meille vapautta ja voimaa olla oman elämämme päähenkilö; voimaa sanoa elämälle kyllä ja ottaa vastaan kaikki se mitä elämä meille tarjoaa. Mennä pelotta kohti unelmiamme, ottaa itsellemme kaikki se tila minkä tarvitsemme, mutta myös voimaa kohdata pelkojamme niistä lannistumatta. Voimaa olla intohimoinen ja seksuaalinen – sekä myös herkkä ja haavoittuvainen.

Katsomme rohkeasti pimeyteen ja otamme myötätuntoisesti vastaan tukahdetut tunteemme – vihan, raivon, häpeän, syyllisyyden ja pelon. Tukahdutettuna naisen viha ilmenee usein passiivisarggressiivisuutena – tuomitsevuutena, manipulointina, kateutena. Uhrina. Katsomme rehellisesti myös näitä puolia itsessämme. Opimme ilmaisemaan rehellisesti oman totuutemme ja vapauttamaan suurempaa potentiaaliamme.

 

Hieros Gamos – Feminiinin ja maskuliinin pyhä liitto

Kaikissa meissä elää feminiinen ja maskuliininen prinsiippi – “yin ja yang”, joita voidaan käsitellä myös sisäisenä naisena ja sisäisenä miehenä. Ollaksemme tasapainossa, näiden puolien pitää olla harmoniassa ja hyvässä vuorovaikutuksessa keskenään. Tämä sisäinen suhde heijastuu myös suoraan meidän ulkoisiin parisuhteisiimme.

Molemmat puolet voivat ilmetä joko kypsinä tai epäkypsinä; epäkypsä feminiini ilmenee mm uhrina ja marttyyrinä, epäkypsä maskuliini kontrolloivana ja kilpailevana. Alkuvoimainen nainen tarvitsee vahvan, terveen maskuliinin tukemaan feminiinisiä laatujaan; kypsä, terve maskuliini tuo selkeyttä, suuntaa ja toimintaa.

 

Afrodite – Rakkauden jumalatar

Afrodite on rakkauden, seksuaalisuuden ja kauneuden jumalatar. Afrodite meissä rakastaa aistillisuutta ja mielihyvää. Hän haluaa myös tulla nähdyksi ja ihailluksi. Tätä puolta naisessa helposti väheksytään niin että itsekin vältämme näitä laatuja itsessämme – mutta samalla menetämme yhteydeden syvään, viattomaan, äärimmäisen herkkään ja luovaan puoleemme. Terveenä ja ja puhtaana Afrodite –energia on täysin vastustamatonta ja tuo iloa ja kauneutta myös ympärilleen, josta nauttii niin miehet kuin naiset.

Suomalainen ankara ilmapiiri ei ole ollut kovin vastaanottavainen naisen herkälle sensuaalisuudelle. Kurssilla käsittelemme kaikkea sitä mikä estää Afroditen ilmenemistä meissä ja löydämme tien suorittamisesta, kehon häpeästä, haavoittuvuuden ja läheisyyyden pelosta antautumiseen ja nautintoon, syyllisyydestä iloon ja leikkisyyteen.

 

Tietäjänaisten Piiri

Tietäjänaisten piiri on itsessään arkkityyppi. Piirillä on pyhä ulottuvuus. Lisäksi siinä ruumiillistuu sen jäsenten kollektiivinen viisaus. Se on arkkityyppi jolla on voima kanavoida naisten viisaus kulttuuriin.

Naisen henkinen kapasiteetti on valtava. Herättelemme “noitavoimaamme” ja kohtaamme siihen liittyviä pelkoja. Palautat käyttöösi luontaiset vaistot, syvän intuition ja yhteyden iättömään viisauteesi. Synnyt uudestaan alkunaisen luovaan ja villiin luonnonvoimaan – jota maailma nyt niin kovin tarvitsee.

Väkevässä naispiirissä työskentelemme sekä yksilö että kollektiivitasolla. Rituaalien, meditaatioiden, tanssin ja erilaisten harjoitusten avulla avaamme tietotoisuuttamme ja intuitiotamme. Teemme myös shamaanimatkoja sekä harjoituksia luonnossa. Koemme konkreettisesti naisten keskinäisen jakamisen voiman, syvän tiedon ja mysteerin.

Tilaa uutiskirje

Tietoa valmennuksistani ja blogikirjoitukseni suoraan sähköpostiisi.