Häpeän Alkemia -kurssit

(HÄPEÄN ALKEMIA KURSSEJA EI OLE NYT OHJELMISTOSSA)

 

Kurssimodulit:

 

Häpeän Alkemia // Peruskurssi

– Häpeän dynamiikka
– Häpeä kehossa
– Miten oma häpeä toimii
– Oma häpeä ja sisäinen häpäisijä

Opit ymmärtämään häpeän salakavalan dynamiikan sekä kokemaan kuinka juuri sinun häpeäsi toimii. Ymmärrät toisaalta häpeän kollektiivisuuden eli sen kuinka häpeä on paljolti perittyä – sekä kuinka se ilmenee syvällä kehossa.

Opit kuinka häpeän kanssa työskennellään, ja saat ensimmäisiä syviä kokemuksia miltä tämä vapatuminen tuntuu.


Harjoitusten metodina mm. inquiry, aktiivimeditaatio, perhekonstellaatio

 

Häpeän Alkemia //  ÄITISUHDE

Suhde äitiin on suhde elämään.

Äitisuhde on myös häpeän ytimessä, sillä syvä häpeä on pohjimmiltaan varhaisen kiintymyssuhteen trauma. Jos kehomme ei oppinut turvalliseen kannatteluun varhaisina vuosinamme, emmekä tulleet nähdyksi ja turvallisesti peilatuksi omana ainutlaatuisena itsenämme, hermostoon on jäänyt pysyvät jännitystila, ja meillä ei ole kykyä täysin luottaa eikä antautua.

Tämä on kollektiivinen trauma ja tila, ei ainoastaan omaan äitisuhteeseen liittyvä. Erityisesti Suomessa naiset ovat joutuneet kantamaan suuria vastuita, ja on opittu suorittamiseen ja pärjäämiseen. Oman haavoittuvuuden ja epätäydellisyyden kohtaaminen on avain herkkyyteen, autenttisuuteen ja aitoon yhteyteen – elävä yhteys toiseen ja todellinen voima nousee herkkyydestä. Aina ei tarvitseä pärjätä. Oman haavoittuvuuden ja epätäydellisyyden kohtaaminen on avain herkkyyteen, autenttisuuteen ja aitoon yhteyteen

Käsittelemme myös kiintymyssuhdemalle ja tutkimme, kuinka ne vaikuttavat ihmissuhteissamme tänäkin päivänä.

 

Häpeän Alkemia // ISÄSUHDE

Isäsuhde heijastaa suhdettamme auktoriteetteihin ja siihen, kuinka otamme paikkamme maailmassa.

Terve maskuliini meissä kaikissa asettaa rajoja ja tukee itsenäisyydessämme ja oman totuuden ilmentämisessä, mutta maskuliinin ylivalta on kontrolloivaa ja elämää tukahduttavaa.

Maskuliinin ylivalta on rakennettu häpsäisemällä – vielä enemmän kuin häpeäkulttuurissa, elämme häpäisykulttuurissa. Viikonlopun aikana avaamme ymmärrystämme miten tähän on tultu ja miten se näkyy nykypäivän maailmassa ja miten siihen pitää suhtautua. Mutta kuten aina, todellinen työ on sisäistä työskentelyä ja erilaisin harjoituksin tuomme näkyville oman sisäisen häpäisijämme – joka on sisäistetty häpäisijä. Häpäisijän sisältä löytyy se kaikista erillisin ja pelokkain pieni lapsi. Tähän teemaan liittyy myös syyllisyyden käsittely.

Terve maskuliini, joka on tasapainossa sisäisen feminiinin kanssa, tuo rajoja ja itsenäisyyttä, antaa voimaa seistä omassa totuudessa. Terve maskuliini suojelee elämää, ei tukahduta sitä.

 

Häpeän Alkemia // VIATTOMUUS

Syvin eheytyminen tapahtuu kun palautamme synkimmät varjomme viattomuuteen. Viattomuuden teema on noussut aivan uudella tavalla pinnalle, koen että se on vahvasti läsnä kollektiivisessa ilmapiirissämme. Samalla kun salatut synkkyydet nousevat esiin, on läsnä myös kaiken puhdistava viattomuuden energia.

Sisäisen lapsen kohtaaminen ja näkyväksi tekeminen on keskeinen osa häpeätyöskentelyä. Sisäisen lapsen vapautuminen häpeän alta avaa meille väylän siihen ihan kaikkein viattomimpaan ja ainutlaatuisimpaan osaan itseämme, joka tuo elämäämme iloa, leikkisyyttä, uteliaisuutta, luovuutta … kykyä kohdata elämää ja toisia ihmisiä ilman ennakkoluuloja. Kykyä rakastaa ilman vaatimuksia.

Tullessaan näkyväksi ja koettavaksi nämä kokemukset pikku hiljaa korjaantuvat. Ymmärrämme, mitkä kokemukset lähtevät tämän sisäisen lapsen tarpeista, ja miten niihin voi vastata. Tarvitsemme sisäisen aikuisen kannattelemaan omaa sisäistä orpoamme, joka on joutunut selviytymään yksin ylivoimaisista tilanteista.

 

 

Häpeän Alkemia // PYHYYDEN HÄPEÄ

Tämä teema on noussut lukuisillea kursseillani spontaanisti, häpeän väistyessä ja luonnollisten, orgaanisten pyhyyden kokemusten noustessa – ja tämä näyttää nostattavan sisäistä hämmennystä .. onko minulla lupa kokea tällaista?

Jo sana pyhä nostattaa esiin vastustusta, sitä on jopa vaikea sanoa ääneen. Ja entä sitten, kun koemme pyhyyttä … onko minulla lupa kokea suoraan jotakin tällaista ..? Mitä kummallisimmat lauseet pulppuavat alitajuntamme syövereistä, torjumaan tätä omaa, suoraa kokemustamme.

Tässä työpajassa tutkimme erilaisin harjoituksin minkä koemme alitajuisesti itsessämme olevan pyhää – ja minkä pahaa. Minkälaisia ehdollistumia tietämättämme kannamme, jotka estävät meitä kokemusta pyhyyden tunteita?

Miten itse sanoitat omia kokemuksiani?

Työpajan jälkeen olet vapaampi yhteiskunnallisista ehdollistumisista alitajunnassasi, ja voit vapaammin kokea omaa, sinulle luonnollista pyhyyttäsi ja suhdetta henkisyyteen ja hengellisyyteen, ilman minkään uskonnon tuomia dogmia ja määritteitä.

 

 

HÄPEÄSTÄ

Häpeä estää meitä elämästä itsemme näköistä ja kokoista elämää. Se estää meitä kukoistamasta. Joskus häpeän myrkky on mennyt niin syvälle systeemiimme, että emme ainoastaan häpeä tekojamme tai ominaisuuksiamme, vaan itseämme kokonaisuudessaan. Meillä on häpeäidentiteetti. Häpeästä kumpuaa myös kateus, narsisimi, alistaminen ja alistuminen. Addiktiot. Läheisyyden pelko. Syvä kaipuu tulla nähdyksi – samalla paljastumisen lamaannuttava kauhu. Häpeä saa meidät käyttäymään tavalla jota emme itsekään ymmärrä. Suuri ongelma ja paradoksi on se, että emme tunnista omaa häpeäämme – sillä suurin on häpeän häpeä.

Mutta jos olemme valmiita katsomaan häpeää silmästä silmään, askel askeleelta kohtaamaan ja kokemaan sisäisen häpeämme, paljastamaan sen – ensin itsellemme, sitten muille, emme ainoistaan vapaudu tästä myrkystä, vaan löydämme sen, mikä on kaikein herkintä ja viattominta meissä. Häpeä johdattaa meidät kaikkein pyhimpääme. Syvimmillään häpeästä vapautumisen tunne voi olla pyhä kokemus. Se pohjaton aukko sisällämme jonka luulimme olevan mustaa täyttyykin valolla. On kuin vapautuisimme puristavista kahleista ja astumme ensi kertaa elämään ja hengittämään täysin palkein. Lakkaamme pyytämästä lupaa olemassaolollemme ja kukoistuksellemme muilta.

Häpeän ymmärtäminen on keskeinen kyvykkyys myös johtajilla, jotta he voivat johtaa yritystensä ja tiimiensä ilmapiiriä häpeävapaaksi, tunnistaen ne hiljaiset dynamiikat joilla häpeän myrkky yhteisöissä toimii. Kun ymmärrämme häpeää, ymmärrämme jotakin todella syvällistä ihmisen olemuksesta

TallennaTallenna

TallennaTallennaTallennaTallenna

TallennaTallennaTallennaTallenna

TallennaTallenna

TallennaTallenna

TallennaTallennaTallennaTallennaTallennaTallenna

TallennaTallenna

 

Tilaa uutiskirje

Tietoa valmennuksistani ja blogikirjoitukseni suoraan sähköpostiisi.