Henkinen transformaatio

Transformaatiossa on kyse vanhan kuolemisesta ja uuden syntymisestä. Transformaatio on jatkuva prosessi, jota tapahtuu niin yksilö- kuin kollektiivisella tasolla.

Ongelmia syntyy kun jäämme kiinni johonkin, joka on jo tehnyt tehtävänsä emmekä suostu siihen, minne elämä meitä jo vie.

 

Kolme näkökulmaa henkiseen kasvuun:

1) Kasvu henkiseen aikuisuuteen ja tietoisuuteen

Henkisessä kasvussa aikuiseksi on kyse siitä että päästämme irti kaikesta siitä mikä estää meitä olemasta oma, ainutlaatuinen itsemme. Otamme täyden vastuun itsestämme ja  omasta elämästämme sekä uskallamme myös elää ainutkertaisuuttamme todeksi kaikissa sen ilmenemismuodoissaan – sen herkkyydessä, sen voimassa, sen luovuudessa. Jokaisen meistä sisällä virtaa uutta luova alkuvoima ja tietoisuus – olemme vain menettäneet yhteytemme siihen.

Keskeinen osa aikuistumista on totuuden hyväksyminen, nähdä asiat niin kuin ne ovat. Vasta totuudesta käsin tapahtuu uuden syntyminen. Suurin osa ongelmistamme johtuu totuuden kieltämisestä.

Keskeinen osa tätä matkaa on ”kehollistuminen” ja  tietoisuuden laajentaminen päästä sydämeen:  länsimainen ihminen elää liikaa päässään, olematta yhteydessä sydämen ja kehon viisauteen. Alkuvoimaisuutemme virtaa kehossamme, ongelmia syntyy kun tukahdutamme sen. Henki ja ruumis, sielu ja mieli – kaikki yhtä.

Tukahdutettujen tunteiden ja mahdollisten traumojen kohtaaminen, sekä itseltään kieltämiemme puolien integroiminen osaksi kokonaisuuttaame saattaa koko potentiaalin käyttöömme – ja lopettaa omien varjojemme projisoinnin toisiin ihmisiin ja ympäristöömme. Tämän myötä opimme näkemään mikä käyttäytymisestämme on opittuja, alitajuntaisia malleja, voimme jäättää ne taaksemme ja tuntea ja toimia joka hetki vain siihen hetkeen autenttiselta tuntuvalla tavalla reaktiivisuuden sijaan.

Kyse ei ole siitä, että tulisimme täydellisiksi, virheettömiksi ihmisiksi. Kyse on siitä, että hyväksymme itsemme – ja sitä myötä toiset –  sellaisena kuin olemme. Ongelmat elämässämme eivät synny epätäydellisyyksistä, vaan siitä, että kiellämme sitä mikä on totta.

Henkinen kasvu on spirituaalinen matka – matka sielukkaaksi aikuiseksi, joka luottaa omaan, suoraan koettuun yhteyteen suurempaan tietoisuuteen ja pyhyyteen – ei muiden määrittelyihin siitä.

2) Erillisyydestä yhteyteen

Kun olemme avanneet yhteyden itseemme, ymmärrämme myös,  että erillisyys, mitä tunnemme, on harhaa, ja opimme olemaan toisiimme yhteydessä syvästi tyydyttävällä tavalla.

Olemme siirtymässä yksilökeskeisyydestä yhteisöllisyyden ja yhdessäluomisen aikaan; uusi syntyy ”ihmisten väliin ja välissä”. Tämä vaatii uudenlaista vuorovaikutusta, yhdessäluomisen opettelua sekä  ”parviälyä”.

Henkisestä aikuisuudesta käsin  pystymme myös asettumaan osaksi suurempaa kokonaisuutta. Paluu vahvaan luontoyhteyteen on osa tätä prosessia. Alamme ymmärtämään elämän alkemiaa: mitä syvemmin ymmärrämme itseämme, sitä laajempi on ymmärryksemme maailmasta.

Kaikissa ohjaamissani ryhmissä tämä kollektiivisen tietoisuuden taso on aina läsnä ja vahvasti koettavissa.

3) Osallistuminen ja aktivismi

Oma autenttisuutemme vaatii meiltä toimintaa – se ei halua katsoa elämää sivusta käsin. Meille syntyy pakottava tarve vaikuttaa maailmaan, tuoda tämä ainutlaatuisuutemme Elämän palvelukseen – inhimillisemmän, luonnollisemman ja tietoisemman maailman puolesta.  Tämä on tärkeä osa henkistä kasvua – oman sieluntehtävänsä löytäminen, oman ainutlaatuisuutensa jakaminen ja osallistuminen.

Transformatiivinen valmennukseni

Yksilövalmennuksessa tuen vapautumisen ja henkisen kasvun prosessiasi täysin Sinun ehdoillasi. Luon turvalliset olosuhteet ja tuen sisäistä löytöretkeäsi kohti tuntematonta, tasoille jotka ovat rationaalisen mielen takana, kohti todellisempaa ja autenttisempaa itseä. Tuen sinua kohtaamaan ja integroimaan erilaisia osia mihin et välttämättä ole ollut täysin kosketuksissa. Tuen sinua ymmärtämään selviytymismekanismejasi ja löytämään terveempiä toimintamalleja.

Ryhmäprosesseissa altistumme myös ryhmän vaikutukselle, mikä nostaa pintaan vuorovaikutuksiin ja kohtaamisiin liittyviä pelkojamme ja toimintamallejamme – ja antaa mahdollisuuden avautua autenttisemmalle yhteydelle. Ryhmät ja työpajat voimistavat eri teemoihin liittyviä prosesseja ja tukevat meitä omien vaikeidenkin asioiden käsittelyssä.

Tietoisuustaidot ja meditaatio on keskeinen osa kaikkea työskentelyäni.

Työskentelyni on hyvin kokemuksellista ja kehollista – ensin asiat koetaan, sitten ymmärretään. Ohjauksen (counseling) ohella käytän metodeina myös mm SE (somatic experience), hahmoterapiaa, konstallaatiota (family/systemic constellation), erilaisia meditaatioita. Ryhmissä käytän paljon erilaisia harjoituksia sekä jakamista.

 

Keskeisiä teemojani:

Perhekonstellaatio -työpajat

Perhekonstellaation avulla voimme purkaa tiedostamattomasti kantamiamme sukumme ja yhteikunnan ehdollistamia epäterveitä toimintamalleja ja traumoja ja tukoksia. Lue lisää

Häpeän Alkemia

Suurin yksittäinen tekijä mikä estää meitä elämästä täydesti on häpeä. Häpeän käsittely ja siitä vapautuminen on radikaalilla tavalla vapauttava prosessi. Kun kerran opit kokemaan ja ymmärtämään häpeäsi dynamiikan, et enää koskaan ole täysin sen vanki. Lue lisää

Sisäinen Feminiini – Sisäinen Maskuliini

Feminiinin ja maskuliinin tanssi ja vuorovaikutus on läsnä kaikkialla elämässä. Ja jokaisessa yksilössä, oli sitten mies tai nainen.

Liika maskuliini tukahduttaa luovan virran, ilmapiiri ja tekeminen on rationaalista ja ”sielutonta”. Liika feminiini ilman maskuliinin tuomaa rakennetta ja tukea saattaa pyöriä spiraalimaisesti paikoillaan eikä tekeminen löydä suuntaansa, tai jopa lainkaan muotoaan. Epäkypsä maskuliini ilmenee kontrollina ja jäykkyytenä, epäkypsä feminiini uhriutumisena. Kun molemmat laadut toimivat vapaasti ja kypsästi vuorovaikutuksessa, elämä ja luovuus virtaa kohti oikeaa suuntaa.

”Sisäisen naisemme” ja ”sisäisen miehemme” kypsyys tai kypsymättömyys sekä keskinäinen dynamiikka peilautuu suoraan ulkoisiin suhteisiimme, eritoten parisuhteisiimme.

Alkuvoimainen Nainen – uuden ajan vaikuttajanainen

Naisille olen luonut yhdessä Kirsti Kuosmasen kanssa radikaalin ohjelman ja prosessin Alkuvoimainen Nainen. Tämä kurssikokonaisuus on syvältä luotaava matka naisen todelliseen potentiaaliin ja kukoistukseen. Lue lisää

Transformatiivinen yksilöohjaus

Yksilöohjauksessa tuen henkilön omaa vapautumisen prosessia täysin hänen itsensä ehdoilla. Lue lisää


”Kohti kokonaisuutta – kiitos Kaisa!
Lähdin iloisin ja kevein mielin ystävän houkuttelemana vahvistamaan naiseuttani Afrodite-kurssille lähes vuosi sitten. Siitä olen päätynyt prosessiin, joka näyttäytyi ensin heiveröisenä polkuna ja levenee pikku hiljaa minun tiekseni itseeni. Olen oman viisaan kehoni johdattamana Kaisa sinun lämpimässä, rakastavassa ja läsnä olevassa ohjauksessa uskaltautunut katsomaan ja ennen kaikkea kokemaan kehoni kautta varjojani. Olen päässyt kosketukseen itseni kanssa sellaisella tasolla, johon en ole koskaan aikaisempien työskentelytapojen avulla päässyt. Työskentelytapasi kokonaisvaltaisuus ja kehopainotteisuus on avannut minulle analyyttisenä ja rationaalisena persoonana kokonaan uuden maailman.
Tällä tielläni olen kulkenut Alkuvoimaisen naisen matkaa, osallistunut häpeän alkemiaan sekä häpeän intensiivikurssille. Näissä ryhmissä ja työpajoissa olen ohjaajan lisäksi saanut erittäin paljon muiden kokemuksien ja oivalluksien kautta. Kun ihmiset lähtevät tietämättään yhteisellä intentiolla liikkeelle, syntyy ainutlaatuisia ja syviä kohtaamisia. Olen löytänyt uudenlaisen yhteisön näistä ihmisistä vahvistamaan kasvuani.
Itselleni prosessi on tiivistyessään ja syventyessään kaivannut ryhmien rinnalle ja väleihin mahdollisuuden tarkistaa suuntaa ja työstää/jäsentää kokemuksiani kahdenkeskisillä tapaamisilla. Kaisa sinulla on upea taito antaa ihmisen itse loistaa ja tehdä itse löytöjä. Vaikeiden ja epämiellyttävien asioiden edessä lempeästi, mutta hyvin rehellisesti ohjaten, tuet varjojen kohtaamiseen.
Näistä on muodostunut yhdessä minua ja kasvuani eteenpäin vievä kokonaisuus. Alkutaival rehelliseen aitoon minään. Minulle se tarkoittaa tässä kohtaa sitä, että keho ja mieli toimivat yhdessä toisiaan palvellen osana valtavaa elämän virtaa. Samalla historian taakat, sisäinen taisto ja virheelliset uskomukset pikku hiljaa vaimenevat ja väistyvät. Tämän vuoden matkan aikana olen kokenut olevani vahvasti elossa.”
– Hanne Aura

Tilaa uutiskirje

Tietoa valmennuksistani ja blogikirjoitukseni suoraan sähköpostiisi.