HÄPEÄN ALKEMIA VERKKOKURSSI

Suosittu Häpeän Alkemia -prosessi vihdoinkin verkkokurssina!

Häpeätrauma on se mekanismi, joka pitää syvintä olemustasi panttivankina. Suuri osa meistä ei lainkaan tunnista tätä häpeäksi, sillä tämä häpeämekanismi pyrkii usein pysymään näkymättömissä. Sinulla saattaa silti olla kalvava erillisyyden ja osattomuuden tunne, syvä kaipuu johonkin, johon et yllä. Elämä ei jollakin syvällä tasolla toteudu. Ihmissuhteet eivät löydä sitä ravitsevuutta, jonka toivoisit olevan mahdollista. Tämä johtuu siitä, että se osa sinua, joka tuntee syvimmin, tietää parhaiten ja elää täydemmin, se osa joka on jo yhteydessä on häpätrauman tuolla puolen.
Häpeän Alkemia on prosessi, jonka myötä ymmärrät mistä häpeätraumassa on perimmiltään kyse niin yksilötasolla kuin kollektiivisesti sekä miten voit alkaa vapauttamaan häpeän kahlitsemaa luontoasi, olemaan orgaaninen itsesi ja sen myötä elävämmässä yhteydessä elämään, luontoon sekä toisiin ihmisiin.
Kurssikokonaisuus sisältää kaikki 5 modulia: Häpeän Alkemian perusteet, Äitisuhde, Isäsuhde, Sisäinen lapsi ja viattomuus sekä Pyhyyden häpeä.

 

Mikä on Häpeän Alkemia -prosessi?

Häpeän Alkemia on luonnollistumisen prosessi. Muistamme oman luontomme ja sen, että olemme osa luontoa ja tätä ihmeellistä planeettaa, Gaiaa, ja koko universumia. Kehomme on tämä planeetta, emmekä koskaan koe sitä syvää kuulumisen tunnetta mitä kaipaamme, ennen kuin laskeudumme tähän tietoisuuteen. Tästä tietoisuudesta käsin myös suhteemme muihin ihmisiin muuttuu. Luontoyhteydestä käsin löydäme oman ”lajiluontomme” ja myös ihmisyyden  ainutkertaisuuden.

Luonnon luonto on transformaatiota, eli syntymän – elämän – kuoleman – uudelleensyntymän jatkuvaa kiertoa – jo ennen sitä kuolemaa mitä eniten pelkäämme. Olemme vieraantuneet tästä elämän kaikilla tasoilla jatkusvasti ilmenevästä syklisyydestä. Emme tunnista syklisyytemme siirtymiä vaiheesta toiseen, emme suostu ottamaan vastaan sitä mitä luonnollinen kasvumme tarjoaa meille seuraavaksi. Emme ymmärrä siirtymien merkitystä. Tutkimme häpeää myös elämän syklisyyden ja eri vaiheisiin liittyvän häpeän kautta.

Seksuaalisuuden häpeä on niin syvällä psyykeessämme, että emme sitä oikein ymmärräkään. Seksuaalisuuden teema kulkee läpi kaikkien modulien.

Se mitä syvimmiltämme kaipaamme on intiimiys elämän ja toistemme kanssa. Se ei onnistu siitä taistele-pakene-jähmety -tilasta käsin jossa olemme eläneet satoja vuosia, tilasta, joka on syntynyt vääristyneen maailmankuvan seurauksena, jossa luonnon laki on survival of the fittest, vahvimman selviytyminen. Tämän prosessin myötä opit kokemaan mitä on syvän rauhan tila, joka on paljon suurempi kuin turva mistä nyt paljon puhutaan

Häpeän Alkemia on myös sielun vapauttamisen prosessi. Kun luonnollistumme, sielu alkaa vapautua, koska sielu on todellinen, lopulta kaiken syleilevä luontomme. Häpeän Alkemia on muistamisen prosessi, sillä kaikki tämä on jo meissä, kaikki tämä on jo sinussa.

Häpeän Alkemia -prosessi aktivoi matkan kohti luonnollisinta, syvintä ja pyhintä itseäsi. Kohti viattomuutta, elävyyttä ja virtaavuutta, luovuutta. Vapautta. Se on matka, jossa häpeä ei ole vastustaja vaan matkaopas. Thomas Hubl on sanonut viisaasti, että olemme syntyneet jäiseen järveen, emmekä enää muista miltä virtaava vesi tuntuu. Tämä jää on ylisukupovinen sekä kuttuurinen traumatila johon olemme kasvaneet. Häpeätrauma on jähmettänyt meidät, mutta se on ytimeltään suojannut meitä kun ympärillämme on ollut liian kylmää. Se on suojannut meitä ympärillämme olevalta häpäisyn, ankaruuden ja mitätöinnin aiheuttamalta sietämättömältä kivulta. Häpeätrauma onkin paljolti häväistyksi tulemisen pelkoa.

Mutta opimme myös, että häpäisykin on traumamekanismi joka niin ikää periytyy. Ei ole häpeätraumaa ilman häpäisyä ja häpäisijää. Sisäinen häpeä-häpäisijä -dynamiikka on keskeinen osa häpeätraumasta vapautumiseen – ja tämän myötä näkymämme laajenee ymmärtämään mistä syntyy ihmisen pahuus jota on vaikea käsittää.

Häpeän Alkemia on transformaatiota. Tarvitsemme turvaa ja kannattelua, kanssasäätelyä ja kaikkea sitä, mitä nykypäivän traumatietoisuus meille opettaa, jotta oppisimme luottamaan kehoomme kaikkea kannattelevana maljana, ja toisaalta ”elävän elämän kokemusliittymänä”, elävänä, aistillisena organismina. Mutta se, mitä luontomme lopulta haluaa, on kasvaa, syventyä, laajentua .. Luonnollinen tilamme on homeostaasi, jossa yhtäällä kaikki osat toimivat orgaanisesti yhdessä ja yhteydessä ympäristöön, harmoniaan pyrkien – kunnes aika ajoin evolutionäärinen luova impulssi ravistelee tämän harmonian jotta löytäisimme uuden, laajemman, syvemmän tietoisuuden tilan jossa jälleen haetaan uusi harmonia … Integroimme itseemme yhä enemmän tuntemattonta. Kykenemme kokemaan ja kannattelemaan yhä enemmän elämän villiä virtaa sen kaikissa ilmentymisissään. Tämä on tie, ei päämäärä. Häpeän Alkemian prosessi avaa sinut askel askeleelta elämän villin virran transformoitavaksi ja tämä on elämän mittainen tanssi.

Häpeän Alkemia on kokonaiseksi ihmiseksi ja aikuiseksi kasvamisen prosessi. Siinä on kyse vastuun ottamisesta itsestä sekä itsetuntemuksen kehittäminen.  Tarvitsemme tukea ymmärtääksemme ja kokeaksemme itseämme, jonka myötä kykenemme olemaan ihan uudella lailla yhteydessä muihin tavalla joka oikeasti ravitsee. Uusien näkökulmien ”ristivalotuksessa” alkaa aktivoitumaan oma, sisäinen ainutkertainen kasvuprosessisi ja alat kuulla syvemmän viisautesi äänen, opit kuuntelemaan sitä korkeimpana auktoriteettinäsi, etkä enää projisoi omia varjojasi itsesi ulkopuolelle samalla tavalla kuin ennen.

Häpeän Alkemian prosessi on kehittynyt orgaanisesti 7 vuoden kuluessa askel askeleelta, ja on nyt kiteytynyt riittävästi, jotta tämä verkkokurssi on mahdollista toteuttaa.

 

Suositus: Häpeän Alkemia – Erillisyydestä elävään yhteyteen -kirja (Viisas Elämä 2020) on hyvä tukimateriaali kurssille. Jos olet jo lukenut/kuunnellut sen, tämä kurssi syventää oppimaasi. (osta kirja esim. täältä: Viisas Elämä)

 

5 modulia ja niiden sisällöt

Jokainen moduli sisältää luento-osuuden, jossa myös vedän aihetta tukevan meditaation.

Kurssialustalla on luentovideon tallenteen lisäksi teemaa tukevaa materiaalia.

 

Osa 1: Häpeän Alkemian perusteet

Häpeä ylisukupolvisena ja kulttuurisena häpeätraumana.

Ei ole häpeätraumaa ilman häpäisyä. Häpeä ja häpäiseminen liittyvät saumattomasti yhteen.

Elämänkaari ja eri vaiheiden häpeä – ja mitä missäkin vaiheessa on häväisty.

Se mikä on häväisty ja mitätöity, siirtyy varjoihin: mitä olemme oppineet että ei saa ilmentää? Mitä tarkoittaa projisointi ja miten se ilmenee?

Häpeän kehollisuus: mitä on trauma ja miten häpeätrauman ohjelmisto ja dynamiikka ilmenee

Tunteiden häpeä

Mikä on olennaista häpeän kanssa työskennellessä?

Homeostasis – trauman tuolle puolen: mikä olisi ihmisen luonnollinen tila? Miten eläisimme luonnollisemmin? Mitä on elävä yhteys?

Osa 2: Äitisuhde // feminiini / monimuotoisuus

Äitisuhde on suhde elämään. Rakkauteen. Yhteyteen. Luontoon. Kehoon. Tarpeisiimme ja tarvitsevuuteemme … Yksilötasolla häpeätrauman juuret ovat varhaisimmassa äitisuhteessa ja ensimmäisissä elinvuosissa.  Mutta ”äiti” on paljon enemmän kuin yksi ihminen, joka meidät synnytti, vaan se on kokemus yhteydestä, elämän kannattelusta, ravitsevuudesta – rakkaudesta. Kehollinen, suoraan koettu, neurobiologinen ja energeettinen kokemus. Koska elämme hyvin äidittömässä kulttuurissa, jossa tämä äidin arkkityyppinen läsnäolo ei ole paikalla, yksittäinen äiti-ihiminen joutuu kohtuuttoman eteen joutuessaan edustamaan koko äiti-arkkityyppiä.

On tärkeää herkästi alkaa tunnistamaan kuinka äitisuhde itsessä ja erityisesti kehossa vaikuttaa. Käymme läpi varhaisen kehityksen vaiheita, miten häpeä kehittyy sekä sen vaikutuksia aikuisiin kiintymyssuhteisiin.

Kehon häpeä, läheisyyden häpeä, seksuaalisuuden häpeä liittyy syvimmiltään äiti-teemaan.

Käsittelemme äidin sekä feminiinin voimaa mutta myös sen varjoja.

Opimme kokemaan ja aktivoimaan ”suuren äidin” alkumerellisen tilan, jossa olemme turvassa ja johon on sisäänrakennettuna”kaikkeustietoisuus” – suora kokemus elämän monimuotoisuudesta. Tämä on Häpeän Alkemia -prosessin ja häpeätyöskentelyn kaiken sisällyttävä ja kannatteleva ”alusta” johon aina palataan.

Osa 3: Isäsuhde // maskuliini

Isäsuhde ja suhde maskuliiniin heijastuu suhteeseen maailmaan ja auktoriteetteihin. Onko maailma minulle turvallinen paikka? Osaanko asettaa rajat, sanoa Ei ja ilmaista tahtoani? Uskallanko lähteä ja kulkea omaa tietäni kun on sen aika? Osaanko luoda ja pitää yllä elämääni tukevia rakenteita?

Selkeys, integriteetti ja suvereniteetti ovat terveen maskuliinin ominaisuuksia. Suvereniteetti tarkoittaa sitä, että ei anna muiden määritellä itseään, ei anna voimaansa muille ja kykenee omistamaan ja ilmentämään itseään. Terve maskuliini suojelee elämää –  ei omista, kontrolloi tai tuhoa sitä omiin tarkoituksiinsa.

On erityisen suomalainen piirre, että naiset ovat astuneet enemmän maskuliiniseen rooliin jolloin ”isän paikka” on ahdas samalla kun ”äidin paikka” jää vajaaksi. Usein naiset eivät anna isälle tilaa luoda rauhassa suhdetta lapsiin, saattaa tulla jopa lapsen ja isän suhteen väliin. Isän ikävä on kova.  Suomalaisten naisten miesviha on yllättävän syvällä. Tämä dynamiikka on tullut vahvasti esiin vuosien varrella konstellaatiotyöskentelyssä.

Miehen ideaali on ollut taisteluun valmiina oleva soturi ja taistele-pakene tila on normalisoitu. Rationaalisuutta on ihannoitu, tunteita hävetty. Onneksi tämä jo muuttuu, mutta yleisesti ottaen voidaan todeta, että miehen tila ilmentää itseään on ollut kapeampi kuin naisten.

Terve maskuliini ilmenee yhteydestä käsin, ei erillisyydestä.

Tutkimme feminiini-maskuliini tasapainoa sekä häpeä-häpäisijä -dynamiikkaa joka on keskeinen avain häpeätrauman lukkoon.

Mitä on voima? Olemme tottuneet, että voima on yli-voimaa.

Eros ja pseudo-eros: kuinka seksuaalisuus on vääristynyt

Avaan ja syvennän näitä mekanismeja ja miltä ne tuntuvat, sillä ne elävät meidän kunkin sisällä – jokaisella ihan omanlaisellaan tavalla.

Osa 4: Sisäinen lapsi ja viattomuus

Sisäinen lapsi kulkee mukana kurssin alusta asti, mutta tässä modulissa keskitymme siihen.

Kun koemme tunteita, jotka tuntuvat täysin ylitsepääsemättömiltä, olemme usein huomaamattamme regressoituneet sisäisen lapsen tunnetilaan, eli sisällemme kapseloituneeseen tunnemuistoon, jossa lapsena jouduimme tilanteeseen, joka silloin oli aidosti ylivoimainen, jolloin emme saaneet tarvitsemaamme tukea tilanteessa, jossa omat resurssit eivät riittäneet. Kun opimme erottamaan nämä sisäisen lapsen tunnereaktiot ja tuomaan niihin sisäisen aikuisen tuoman turvan, tunne saa tulla koetuksia kannateltuna. Suurimmat draamat ja konfliktit syntyvät usein tilanteessa, jossa reagoimme sisäisen lapsen paikasta, emme aikuisen.

Kohtaamme myös sen sisäisen lapsen, joka ryhtyi pikku soturiksi selviytyäkseen ja vapautamme hänet aikuisten taakkojen kantamisesta.

Ymmärrämme kuinka projisoimme sisäisen lapsen tarpeita omiin lapsiin niin hyvässä kuin pahassa ja mitä seurauksia sillä on.

Sisäisen lapsen kautta avautuu portti viattomuuteen, joka on valtava voima.

Katsomme sitä kuinka viattomuus – ja viattomuuden menetys  ja pahuus ovat kietoutuneet yhteen.

Osa 5: Pyhyyden häpeä

Viimeistään kirkkaan viattomuuden avautuminen avaa portin pyhyyteen ja se on usein hämmentävää. Yllättäen ja pyytämättä avautuva pyhyyden kokeminen laukaisee pyhyyden häpeän.

Miksi pyhyyden suora kokeminen on niin vaarallisen tuntuista?

Miksi siitä puhuminen on niin vaikeaa?

Miksi ja miten pyhyyden häpäisijä aktivoituu ja miten se integroidaan?

Miksi on välttämätöntä ymmärtää miten häpeä liittyy henkiseen kasvuun.

Seksualisuuden ja eroksen pyhyys

Orgaaninen henkisyys ja oikeus omaan ainutkertaiseen pyhyyden kokemiseen ja henkiseen kasvuun.

Koko kurssin yhteenveto ja lopetus sekä ohjeita jatkoon.

 

Kenelle kurssi on tarkoitettu?

Kaikille, joita teema puhuttelee.

Oletko siirtymässä tavalla tai toisella elämänvaiheesta toiseen ja koet sen vaikeana, ahdistavana?

Jos olet tietoisella henkisen kasvun tiellä, tämä kurssi palvelee matkaasi erityisen hyvin. Jos emme ymmärrä, miten häpeä toimii ja aktivoituu, joudumme ennemmin tai myöhemmin suuriin vaikeuksiin.

Tämä kurssi sopii erittäin hyvin myös sinulle, joka olet käynyt Häpeän Alkemia kursseja, sillä tässä tiivistyy nyt kaikkein olennaisin.

Kaikille, jotka haluavat ymmärtää syvemmin suomalaista kulttuuria ja mielenmaisemaa.

Kenelle kurssi ei välttämättä sovi: Jos olet kärsinyt viimeisen vuoden aikana psykoosista tai olet muuten hyvin hauraassa tilassa. Tällaisessa tilassa häpeätrauma voi aktivoitua liian voimakkaasti,  ja jos häpeää ei ole ennen käsitellyt sen kohtaaminen yksin voi olla haastavaa.

 

Kaisa Peltola

Olen henkisen kasvun ohjaaja (Holistic Counselor), kirjailija, kauppatieteiden maisteri. Tein Holistic Counselor -koulutukseni lopputyön teemasta Toxic Shame (Myrkillinen häpeä). Kun aloitin työni henkisen kasvun ohjaajana, syntyi konsepti Häpeän Alkemia. Olen järjestänyt kursseja tällä teemalla jo 7 vuotta, sekä kirjoittanut kirjan Häpeän Alkemia. Tämä on vihdoinkin ensimmäinen verkkokurssi aiheesta.

 

Hinta: 250€

KYLLÄ – HALUAN MUKAAN! (klikkaa tästä)

 

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA MUKAAN!

Rakkaudella,

Kaisa

 

 

Tilaa uutiskirje

Tietoa valmennuksistani ja blogikirjoitukseni suoraan sähköpostiisi.