Henkinen aikuisuus ja autenttisuus

”Henkisen aikuisuuden” ryhmävalmennus ja työpajat:

Suurimmat haasteet – ja ennen kaikkea mahdollisuudet –  eivät ole yksilöissä vaan siinä mitä tapahtuu ihmisten välillä. Opimme ymmärtämään, mikä on kypsää, mikä epäkysää käyttäytymistä.

Organisaatio, tiimi tai ryhmä jossa kaikki jäsenet kokevat olevansa yhteisön palveluksessa on aina voimakkaampi kuin ryhmä jossa ihmiset toimivat vain erillisinä yksilöinä, omista tarpeistaan lähtien.

Kokemuksellinen tunnetyöskentely auttaa ymmärtämään tunteiden alkemiaa – sitä, mistä eri tunteissa on ytimeltään kysymys – sekä tunnistamaan ja ymmärtämään  ”varjoisempien tunteiden” syvää dynamiikkaa; häpeä, kateus, pelko; peitetty agressiivisuus joka ilmenee passiivis-aggressiivisuutena, manipulointina ja takanapäin puhumisena.

Kun ymmmärrämme omakohtaisesti tunteiden alkemiaa  on sillä merkittävä parantava vaikutus yhteisön ilmapiriiriin:  yhteisön ilmapiiri puhdistuu, luottamus ja luovuus vapautuu.

Johtajille ja esimiehille tunneäly on ensiarvoisen tärkeää jotta yhteisön ja tiimin ilmapiiri ei tukahduta ihmisten voimavaroja vaan vapauttaa niitä.

 

Johtajan henkilökohtainen valmennus

Työelämä kaipaa syvää inhimillisyyttä ja ihmisyyden ymmärtämistä ja kunnioittamista sekä kyvykkyyttä aitoon ihmisten väliseen kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen. Henkisesti tietoinen ja oman itsensä kanssa sinut oleva johtaja pystyy luomaan ilmapiirin jossa ihmiset voivat rentoutua ja kukoistaa, kykenee visioimaan ja luomaan merkityksellisyyttä joka lisää ihmisten sitoutumista. Hän on myös rohkea ja kykenevä selkeään päätöksentekoon ja konfliktien selvittämiseen.

Johtajan ja esimiehen kasvuprosessi on henkilökohtainen matka, mutta se johtaa siihen että hän on paremmin käytettävissä organisaationsa tarpeisiin. Huomio voi rauhassa kiinnittyä olennaiseen eikä energia ole kiinni pinnan alla kytevissä konflikteissa ja epäselvyyksissä. Johtajuus on palvelutehtävä.

Tilaa uutiskirje

Tietoa valmennuksistani ja blogikirjoitukseni suoraan sähköpostiisi.