Valmennukseni yrityksille

”Kun organisaatio toimii täydellisesti, ulkopuolisen on mahdotonta havaita missä ja miten päätöksiä tehdään. Aivan kun on mahdotonta päätellä, mikä johtaa kalaparvea.”

Mårten Mickos

 

Visio

Yritysten nousu henkiseen aikuisuuteen ja vastuuseen. Sisäistetty ymmärrys siitä kuinka olemme osa erilaisia ekosysteemeitä ja suurempaa kokonaisuutta.

Kestävä kehitys on itsestään selvyys, ”vähemmän vahinkoa” ei enää riitä, halu vaikuttaa ja jättää maailmaan positiivinen jalanjälki on liiketoiminnan ytimessä. Yritykset ovat yhteiskunnassa rakentavaa uudistusta ajava voima – ja tässä tehtävässään kukoistavia ja kannattavia.

Yrityksissä vallitsee oikeudenmukaisuus ja luottamus. Johtaminen on palvelutehtävä ja työntekijät ovat henkisesti aikuisia yksilöitä, jotka ymmärtävät yhteistyön ja yhdessä luomisen voiman – ja palkitsevuuden.

Työntekijät sitoutuvat työnantajiinsa, koska kokevat työnsä merkitykselliseksi, ja pystyvät työnsä välityksellä tuomaan ainutkertaisen panoksensa maailmaan.

 

Edellyttää organisaatiolta:

1) Henkisesti aikuiset, omassa voimassaan olevat yksilöt
2) Luottamuksellinen ilmapiiri ja virtaava vuorovaikutus
3) Jaettu systeeminen ymmärrys kokonaisuuksien toiminnasta

 

Valmennukseni

Työpajat, henkilökohtainen valmennus, luennot

Kaikki valmennukseni ja työpajani painottavat kokemuksellisuutta sekä omakohtaista, sisäistettyä ymmärrystä joka syntyy erilaisten harjoitteiden avulla.

Teemat

  • Systeeminen ymmärrys ja systeemisten haasteiden näkyväksi tuominen
  • ”Henkisen aikuisuuden” ryhmävalmennus ja työpajat
  • Yksilövalmennus

Systeeminen ymmärrys Systeemisen konstellaation avulla

Yritys osana ekosysteemiään. Ekosysteemi osana yhteiskuntaa. Organisaatiot ja tiimit osana yritystä. Johtaja osana organisaatiotaan. Olemme osa erilaisia systeemeitä ja systeemit ovat osana meitä. Usein haasteet – ja mahdollisuudet – ovat enemmän ”systeemisiä”, systeemissä kuin yksilöissä olevia, ja keskeinen tulevaisuuden menestystekijä onkin systeeminen ymmärrys.

Aivan ainutlaatuinen metodi tähän tarkoitukseen on Systeeminen konstellaatio. Sen avulla voimme nähdä monimutkaisissakin tilanteissa olennaisen, nostaa näkymättömän näkyväksi ja muodostaa osatotuuksien sijaan yhteisen ymmärryksen siitä mikä on kokonaisuuden kannalta kaikkein tärkeintä.

Säännöllinen asioiden tarkastelu systeemisen konstellaation avulla kehittää yhteisön ”parviälyä”, jaettua, kollektiivista intuitiota.

Lue lisää systeemisestä ymmärryksestä ja konstellaatiosta täältä.

 

 ”Henkisen aikuisuuden” ryhmävalmennus ja työpajat:

Suurimmat haasteet – ja ennen kaikkea mahdollisuudet –  eivät ole yksilöissä vaan siinä mitä tapahtuu ihmisten välillä. Opimme ymmärtämään, mikä on kypsää, mikä epäkysää käyttäytymistä.

Organisaatio, tiimi tai ryhmä jossa kaikki jäsenet kokevat olevansa yhteisön palveluksessa on aina voimakkaampi kuin ryhmä jossa ihmiset toimivat vain erillisinä yksilöinä, omista tarpeistaan lähtien.

Kokemuksellinen tunnetyöskentely auttaa ymmärtämään tunteiden alkemiaa – sitä, mistä eri tunteissa on ytimeltään kysymys – sekä tunnistamaan ja ymmärtämään  ”varjoisempien tunteiden” syvää dynamiikkaa; häpeä, kateus, pelko; peitetty agressiivisuus joka ilmenee passiivis-aggressiivisuutena, manipulointina ja takanapäin puhumisena.

Kun ymmmärrämme omakohtaisesti tunteiden alkemiaa  on sillä merkittävä parantava vaikutus yhteisön ilmapiriiriin:  yhteisön ilmapiiri puhdistuu, luottamus ja luovuus vapautuu.

Johtajille ja esimiehille tunneäly on ensiarvoisen tärkeää jotta yhteisön ja tiimin ilmapiiri ei tukahduta ihmisten voimavaroja vaan vapauttaa niitä.

 

Johtajan henkilökohtainen valmennus

Työelämä kaipaa syvää inhimillisyyttä ja ihmisyyden ymmärtämistä ja kunnioittamista sekä kyvykkyyttä aitoon ihmisten väliseen kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen. Henkisesti tietoinen ja oman itsensä kanssa sinut oleva johtaja pystyy luomaan ilmapiirin jossa ihmiset voivat rentoutua ja kukoistaa, kykenee visioimaan ja luomaan merkityksellisyyttä joka lisää ihmisten sitoutumista. Hän on myös rohkea ja kykenevä selkeään päätöksentekoon ja konfliktien selvittämiseen.

Johtajan ja esimiehen kasvuprosessi on henkilökohtainen matka, mutta se johtaa siihen että hän on paremmin käytettävissä organisaationsa tarpeisiin. Huomio voi rauhassa kiinnittyä olennaiseen eikä energia ole kiinni pinnan alla kytevissä konflikteissa ja epäselvyyksissä. Johtajuus on palvelutehtävä.

Tilaa uutiskirje

Tietoa valmennuksistani ja blogikirjoitukseni suoraan sähköpostiisi.