Systeeminen ymmärrys

Systeeminen ymmärrys Systeemisen konstellaation avulla

Yritys osana ekosysteemiään. Ekosysteemi osana yhteiskuntaa. Organisaatiot ja tiimit osana yritystä. Johtaja osana organisaatiotaan. Olemme osa erilaisia systeemeitä ja systeemit ovat osana meitä. Usein haasteet ovat enemmän ”systeemisiä”, systeemissä kuin yksilöissä olevia, ja keskeinen tulevaisuuden menestystekijä onkin systeeminen ymmärrys.

On mahdollista kehittää systeemistä ymmärrystä ja oppia näkemään ”systeemisiä” haasteita ja ratkaisemaan niitä. Aivan ainutlaatuinen metodi tähän tarkoitukseen on Systeeminen konstellaatio. Sen avulla voimme nähdä monimutkaisistakin systeemeistä olennaisen, nostaa näkymättömän näkyväksi ja muodostaa osatotuuksien sijaan yhteisen ymmärryksen siitä mikä on kokonaisuuden kannalta kaikkein tärkeintä.

Systeemisen konstellaation avulla voidaan myös tarkastella yhdessä tiimin kanssa erilaisia ”kollektiivisia” kysymyksiä ja tuottaa uutta, yhteistä tietoa ja näkemystä.

Säännöllinen asioiden tarkastelu systeemisen konstellaation avulla kehittää yhteisön ”parviälyä”, jaettua, kollektiivista intuitiota. 

 

Kun organisaatio toimii täydellisesti, ulkopuolisen on mahdotonta havaita missä ja miten päätöksiä tehdään. Aivan kun on mahdotonta päätellä, mikä johtaa kalaparvea.

Mårten Mickos

 

Systeeminen konstellaatio

Lähde: Jani Roman – Systeeminen konstellaatio. Ihmisyhteisöjen näkymättömät voimat, 2016

Bert Hellinger (s. 1925) kehitti fenomenologiseen psykologiaan sekä henkilökohtaisiin kokemuksiin ja useiden eri terapiamuotojen opiskeluun pohjautuen menetelmän, jolle hän antoi nimeksi perhekonstellaatio (Familienaufstellung, Family Constellation). Siitä syntyi terapiamuoto, jonka avulla kyettiin ikään kuin avaamaan ikkuna ihmissuhteiden näkymättömään kenttään ja näkemään sellaista, mitä aiemmin ei ollut nähtu eikä tiedostettu. Systeemiset yhteydet tulivat esille, eikä vain tässä hetkessä, vaan myös yli sukupolvien. Perhekonstellaatio on 90-luvulta tähän päivään yksi nopeimmin levinnyt terapiamuoto maailmassa. Sen avulla monet ovat kokeneet saavansa apua ja oivalluksia tavalla, jota eivät ole saaneet perinteisestä terapiasta. Hellinger onkin todennut, että suurin osa ongelmistamme johtuu systeemisistä syistä, eivätkö ole vain yksilön omia ongelmia.

Pian huomattiin, että Hellingerin oivallukset sopivat kaikenlaisiin systeemeihin, ei vain perheisiin ja sukusysteemeihin, ja on aivan ainutlaatuinen menetelmä tutkia ja tukea minkä tahansa systeemin hyvinvointia löytämällä ratkaisuita tärkeisiin kysymyksiin.

 

Systeemistä konstellaatiota voidaan jaotella kolmeen muotoon:

Perhekonstellaatio, joka on terapiaa

Organisaatiokonstellaatio, joka auttaa organisaatioita ja niissä olevia ihmisiä kehittämään toimintaansa

Yhteiskunnalliset konstellatiot, jotka auttavat ymmärtämään suurempia ilmiöitä ja voimia.

Metodi pääprinsiippeineen on sama, erot ovat käyttötavassa ja konteksteissa.

 

Tutkimustuloksia organisaatiokonstellaatiosta:

Gminder (2005) tutki väitöskirjatutkimuksessaan systeemisen konstellaation soveltuvuutta organisaatioiden kestävän kehityksen strategioiden toteuttamiseen. Johtopäätöksenä hänellä oli, että organisaatiokonstellaatio sopii ”moniin erilaisiin normatiivisen, strategisen ja operatiivisen johtamisen kysymyksiin (…) erityisesti selkiyttämään ja simuloimaan inhimillisiä suhteita (…) ja niiden dynamiikkoja organisaatioissa tai organisaatioden väleillä (Birkenkrahe, 2008)

Wim Jurg osoitti väitöskirjassaan Unravelling Branding Systems (2010) menetelmän soveltuvan hyvin brändin rakentamiseen. Hän määritteli brändinrakentamisen polun ja he mallinsivat brändin olennaiset tekijät, minkä avulla he kykenivät tunnistamaan brändien haasteet ja paremmin valitsemaan brändinkehityksen suunnan.

Sebastian ja Colette Green (2003) toteavat, että konstellaatio toi esille piilossa olevia dynamiikkoja. He esittävät, että Hellingerin malli tarjoaa kaksi mahdollisuutta: 1) uuden ja erilaisen ”linssin” tarkastella mitä tapahtuu organisaatioissa, ja 2) liikettä, joka tukee organisaatioden kehittämistä kohti tehokkaampia rakenteita ja prosesseja ja muutoksia.

 

 

 

 

 

Tilaa uutiskirje

Tietoa valmennuksistani ja blogikirjoitukseni suoraan sähköpostiisi.